kranbil med grabb 29 tm

29 t/m Kranbil

29 t/m Kranbil
5 meter lang plan med tipp.

Rekkevidde:
23,5 meter

Vinsj og grabb
Kranbilen kan brukes med boggihenger og semihenger

For booking:
sten.gravdal@sgtransport.no